Castillo, R. E., Nápoles Valdés, J. E., & Chaparro, H. (2024). Omega derivative. Gulf Journal of Mathematics, 16(1), 55-67. https://doi.org/10.56947/gjom.v16i1.1430