Najim, A., & Charkani, M. E. (2021). CF-Permutation modules. Gulf Journal of Mathematics, 10(1), 24-35. https://doi.org/10.56947/gjom.v10i1.550