Najim, A. and Charkani, M. E. (2021) “CF-Permutation modules”, Gulf Journal of Mathematics, 10(1), pp. 24-35. doi: 10.56947/gjom.v10i1.550.