Najim, A., and M. E. Charkani. “CF-Permutation Modules”. Gulf Journal of Mathematics, Vol. 10, no. 1, Mar. 2021, pp. 24-35, doi:10.56947/gjom.v10i1.550.